Algemeen

http://www.rijnlandcup.nl/RVC%20SPONSOR%20kleur%2012x29cm.jpg

 

DOELSTELLING, ORGANISATIE, CONTACT EN SPONSORS

 

DOELSTELLING

 

Aan het eind van het voltige seizoen 2006, is het idee ontstaan om Nederlands Voltige talent te stimuleren. Hiertoe is het initiatief genomen door de besturen van voltige vereniging Sint Hubertus te Lisse, voltige vereniging Baboeschka te Nieuwe Wetering and Voltige Vereniging Wassenaarse Manage, te Wassenaar.

 

De voltige sport in Nederland kent wel de individueel georganiseerde vereniging wedstrijden en het Nederlands Kampioenschap, echter nog geen specifieke regio, cup of thema  wedstrijden. In de team categorieŽn A, B en C, en natuurlijk ook in de D en E teams, zit voldoende talent, alleen is tussen deze categorieŽn geen competitie en daar geeft de Rijnland Cup invulling aan.

 

In totaal over de 3 locaties; Lisse, Nieuwe Wetering en Wassenaar, zijn er 6 wedstrijden dagen waar deelnemende teams kunnen strijden om de Rijnland Cup. Met ingang van 2010 is er een tweede competitie opgezet waar D en E teams aan kunnen deelnemen. Om in aanmerking te komen als winnaar van deze cup, zullen zij in alle 3 de locaties moeten starten en mogen maximaal 4 wedstrijdresultaten mee laten tellen voor de totaal score. Om de Rijnland Cup een competitief karakter te geven en de categorien onderling toch te kunnen vergelijken op resultaat, is een correctie factor van toepassing dat gebaseerd is op de team wedstrijd resultaten behaald in wedstrijden Lisse, Nieuwe Wetering en Wassenaar gehouden in voorgaande jaar.. 

 

De Rijnland Cup is geen aparte wedstrijd, maar een talenten thema competitie over 3 locaties en 6 wedstrijden en maakt deel uit van de reguliere vereniging wedstrijden. De deelnemende teams moeten wel bij inschrijving van de eerste wedstrijd kenbaar maken dat zij aan de Rijnland Cup willen deelnemen. Achteraf meedoen is niet mogelijk. Deelname is voor Nederlandse teams kosteloos. 

De Rijnland Cup wordt herkenbaar met een eigen logo, aankleding van de wedstrijd ring, een herkenning tune en deelnemende teams zullen tijdens de wedstrijd en in de programma boekjes ook duidelijk als Rijnland Cup deelnemers worden weergegeven.

 

Uiteindelijk is de doelstelling om het best presterende team over deze 6 wedstrijden in het voetlicht te zetten met een wisselbeker en stimulering. Indien de wisselbeker 3 seizoenen achter elkaar door hetzelfde team wordt gewonnen, mag de beker behouden worden. In overleg met de organisatie kan de stimulering vormgegeven worden als (gast)les, training, of trainingstage welke een maximale waarde van Euro 500.- kan bedragen in de ABC competitie en Euro 300 in de DE competitie.

 

De doelstellingen van deze Rijnland Cup zijn :

 

- Voltige talent stimuleren

- Competitie element over meerdere wedstrijden

- Bekendheid van voltige verhogen

- Bevorderen onderlinge samenwerking organiserende verenigingen

ORGANISATIE

De gehele organisatie is in handen van bestuurs- en commissie leden van Voltige Vereniging St. Hubertus uit Lisse, Voltige Vereniging Baboeschka uit Nieuwe Wetering en Voltige Vereniging Wassenaarse Manege

Elke vereniging heeft een lid afgevaardigd dat deelneemt in de organisatie van de Rijnland Cup en deze zijn:

Voltige Verening St. Hubertus - Boelo Meijer
Voltige Vereniging Baboeschka Ė Nokkie Zalm
Voltige Vereniging Wassenaarse Manege - Jan Vermaat

Gezamenlijk organiseren zij het Rijnland Cup element tijdens hun verenigings wedstrijd. Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt over Rijnland Cup zaken is het lid van die wedstrijd lokatie.
 

CONTACT

Contact persoon voor alle Rijnland Cup aangelegenheden is

Dhr. Jan Vermaat, van Voltige Vereniging Wassenaarse Manage en bereikbaar via volgend email adres :

INFO@RIJNLANDCUP.NL

 Voor informatie over de website, graag een email naar :

 WEBMASTER@RIJNLANDCUP.NL

 

 

 

SPONSOR

Met ingang van dit jaar hebben wij een Colorpro(o)f als hoofdsponsor weten aan te trekken. Deze organisatie levert een financiŽle en materiŽle bijdrage om onze doestelling en promotie van de voltige sport te kunnen realiseren. Naast deze hoofdsponsor, blijven andere sponsoren natuurlijk van harte welkom en wanneer U sponsor wilt worden van de succesvolle Rijnland Cup, neem dan svp contact op met een van de bovengenoemde organisatoren. U bent van harte welkom!

Colorpro(o)f

Colororp(o)f is een nieuw, kleinschalig digitaal fotovaklaboratorium, opgericht door een vakfotograaf met ruime digitale ervaring. Als enig fotovaklaboratorium in Nederland hebben wij het colormanagement volgens de NIDF-norm volledig in de productie geÔmplementeerd. Kortom, wij werken en denken als fotograaf. Dat betekent dat u als fotograaf in de u bekende kleurruimten kunt blijven werken, wij dragen zorg voor optimale omzetting naar het kleurprofiel van onze machines en het gebruikte papier.

Om aan de hoogste eisen voor kleurweergave te kunnen voldoen hebben wij zeer fors geÔnvesteerd in de nieuwste laserbelichter van Noritsu en een zeer geavanceerd systeem voor colormanagement. Wij kunnen hierdoor garanderen dat, als u als fotograaf volgens de NIDF-norm werkt, u de kleuren op de fotoís zult terugkrijgen zoals u die op uw gekalibreerde monitor heeft bewerkt.

Door onze ervaring met digitale fotografie en beeldbewerking kunnen wij uw beelden uiteraard ook zeer goed bewerken zoals u dat in het analoge tijdperk gewend was van een fotovaklaboratorium. Om dit goed te kunnen doen is het voor u van groot belang, dat uw aangeleverde bestanden van het grootste formaat zijn dat uw camera kan leveren. RAW is daarvoor het meest geschikt, maar voor reportagewerk voldoet de hoogste kwaliteit jpeg ook.

Voor meer informatie...  http://www.rijnlandcup.nl/colorproof.gif