Algemeen

 

     RIJNLAND CUP REGLEMENT 2010

         Deelname aan de Rijnland Cup ABC Teams is kostenloos en alleen bedoeld voor Nederlandse A, B, en C teams en eveneeens voor de Rijnland Cup DE Teams, bedoeld voor Nederlandse D en E teams.

         Deelnemende teams schrijven in voor het begin van de eerste wedstrijd, doch uiterlijk op de eerste wedstrijddag van het Rijnland Cup seizoen; achteraf besluiten deel te nemen aan de Rijnland Cup is niet toegestaan.

         Deelnemende Rijnland Cup teams hebben voorrang op deelname aan wedstrijden van organiserende verenigingen, indien zij zich voor de sluitingstermijn van de wedstrijd hebben aangemeld. Aanmelding na de wedstrijd inschrijfdatum geeft geen garantie en/of voorrang van deelname.

         Kwalificerende wedstrijden worden gehouden in Lisse, Nieuwe Wetering
en Wassenaar, alwaar 6 wedstrijd deelname mogelijkheden worden geboden; Rijnland Cup teams moeten op al deze locaties starten.

         Een team mag aan alle 6 wedstrijden die in Lisse, Nieuwe Wetering en Wassenaar worden georganiseerd deelnemen.

         Maximaal 4 wedstrijd resultaten tellen mee voor de eindklassering; bij deelname aan alle 6 wedstrijd mogelijkheden mogen maximaal 2 wedstrijd resultaten worden geschrapt voor de eindstand *

* In verband met de vele internationale wedstrijden en het overvolle voltige programma heeft de Rijnland Cup organisatie besloten om de berekeningsmethodiek te versoepelen. In plaats van de oorspronkelijke telling van 4 wedstrijd resultaten voor de eindklassering wordt de maximale telling op 3 resultaten gezet. Wel zal op alle wedstrijd lokaties gestart moeten worden en de beste resultaten per lokatie tellen dus mee.

Voorbeeld : 2x starten in Nieuwe Wetering, 1 x in Wassenaar en 1x in Lisse, dan zal het resultaat uit Lisse en Wassenaar tellen, plus het best behaalde resultaat in Nieuwe Wetering.

         Alle deelnemende teams dienen deel te nemen (starten) op de laatste (finale) wedstrijd/finale dag op 14 November in Nieuwe Wetering.

         Afronding van de resultaten is op 3 cijfers achter de komma; bijv. 5,123

         De handicap correctie factor voor 2010 is bepaald aan de hand van de gepubliceerde wedstrijdresultaten over genoemde categorieŽn van het seizoen 2009 gehouden wedstrijden in Wassenaar, Lisse en Nieuwe Wetering.

         De handicap correctie factor kan door de organisatie elk jaar worden aangepast.

         De handicap correctie factor welke gehanteerd gaat worden voor het seizoen 2010 is :

RIJNLAND CUP ABC Teams


Klasse A : 0 %

Klasse B : + 3.0 %

Klasse C : + 17.7 %

 

RIJNLAND CUP DE Teams


Klasse D : 0 %

Klasse E : + 6.0 %

         De eindstand wordt tijdens/na de 6e wedstrijd bekend gemaakt en gevolgd door een ceremonieel.

         Ingeval teams een gelijke eindstand hebben, dan wordt de winnaar het team dat het hoogste resultaat heeft van de niet meetellende wedstrijd
(wedstrijd resultaat + correctie factor)

         Blijkt dan alsnog een gelijke eindstand, dan zal het gemiddelde paardcijfer over de wedstrijden waaraan is deelgenomen bepalend zijn voor de winnaar:  het hoogste gemiddelde paardcijfer is dan doorslaggevend.

         Schriftelijk beroep tegen de uitslag is alleen mogelijk binnen 30 minuten na bekendmaking van de uitslag en voorzien van gedetailleerde argumentatie.
De Rijnland Cup organisatie zal naar eer en geweten het beroep in behandeling nemen en daar een bindende uitspraak over doen.

         Ingeval de organisatie genoodzaakt is een wedstrijd te annuleren,  zal de organisatie bepalen of en hoe de berekening van de winnaar aangepast zal gaan worden. Deze mogelijkheid berust geheel  bij de organisatie en hiertegen zal geen beroepsmogelijkheid zijn.

         Indien teams gedurende het voltige jaar 2010 in een hogere klasse gaan starten, dan zal voor die keren dat een team in een hogere klasse start ook de daarbij behorende correctie factor worden toegepast. Wanneer een team overgaat van de D naar de C klasse, gedurende het jaar, zullen de wedstrijden gestart in de C klasse, de C correctie factor van toepassing zijn en dingt dat team mee in de Rijnland Cup ABC Team competitie.